ثبت نام همزمان با خرید انجام می شود .
اگرهمچنان بلیط تهیه نکرده اید، لطفا ابتدا بلیط اجرای مورد نظر خود را تهیه کنید ، سپس در روز مقرر به تماشای آن (از همین صفحه) بپردازید .

ورود | log in