فرم پیشنهاد به پلتفرم هنر های اجرایی

«پلتفرم هنرهای اجرایی»
معرفی دوباره

در چند سال گذشته فعالیت‌های عمارت روبرو، در شاخه‌های پرفورمنس/تئاتر، موسیقی، تجسمی و پژوهش تعریف می‌شد.
در این چند سال، چشم‌انداز ما، ایجاد بستری برای رخ‌دادن و گسترش ایده‌هایی دورتر از جریان‌های رایج بود. اجتناب از دیدن آثار و در برابر، خواندنِ طرح و گفت‌وگو با گروه‌های اجرایی مبنای ما برای پذیرش به شمار می‌آمد.

برای گسترش این ایده، تصمیم گرفته‌ایم خود را در اجتماعی وسیع‌تر ببینیم و امکان کنار هم قرارگیری تمامی رشته‌های هنری و غیرهنری را فراهم کنیم.

در همین راستا، «پلتفرم هنرهای اجرایی: رخدادهایِ رشته‌های هنری و دانش‌های دیگر» توسط «شورای هنری عمارت روبرو» هم‌راهی خواهد شد. همراهِ دغدغه‌های پیشین، توجه و کوشش ما بر موارد زیر نیز خواهد بود:
یک. «حرکت در مرزهای رشته‌های هنری و دانش‌های دیگر برای رسیدن به زبانِ‌نو»
دو. «اشتراک‌گذاری فرآیند ساخته شدن اثر»
سه. «ایجاد بستری برای گفت‌وگو»

حال، در پیِ آزمون و خطای این چند سال، تصمیم گرفته‌ایم بیش از پیش به بستری برای نیروگذاری در ساخت و توزیعِ پروژه‌های پیشنهادی نزدیک شویم. در این راه از تجربه‌گران رشته‌های گوناگون برای همکاری دعوت خواهیم کرد.
همچنین نیاز دیدیم که در سایت روبرو، مکانی بسازیم که در صورت احساس نزدیکی با موارد اشاره شده، «ایده/پروژه»ی خود را به ما معرفی کنید؛ تا امکان ایجاد یک ارتباط چند سویه میان‌مان فراهم شود. ما ضمن آشنا شدن با شما در هنگامِ مناسب از شما برای گفت‌وگو دعوت خواهیم کرد.