کوله پشتی بازیگر

کوله‌پشتی بازیگر، یک دوره‌ برای هنرجویان بازیگری است. طراحی و تدوین آن به صورتی است که شرکت‌کنندگان در جریان یک هفته، در طول یک کمپ، پروسه آموزش و تمرین را در کنار هم طی می‌کنند.

فرم پیشنهاد به پلتفرم هنر های اجرایی

در پیِ آزمون و خطای این چند سال، تصمیم گرفته‌ایم بیش از پیش به بستری برای نیروگذاری در ساخت و توزیعِ پروژه‌های پیشنهادی نزدیک شویم. در این راه از تجربه‌گران رشته‌های گوناگون برای همکاری دعوت خواهیم کرد.

جعبه ابزار کارگردان

جعبه ابزار کارگردان یک رویداد آموزشی‌است.
ما در طول این رویداد سه‌ماهه درکنار هم به ابزارهایی که یک فیلمساز برای ساخت اثرش به آن نیاز دارد، خواهیم پرداخت.
اساتید مجرب و متخصص سینما در این رویداد ما را همراهی خواهند کرد تا قدم به قدم اثر خود را در مقام کارگردان خلق کنیم.